Voordelen Tak 23

/Voordelen Tak 23
Voordelen Tak 23 2018-05-29T10:26:51+00:00

Voordelen tak 23

2 hoofden

Een levensverzekering kan op 2 namen onderschreven worden (bvb. man en vrouw). Het voordeel is dat het contract, bij overlijden van de eerste verzekeringsnemer blijft verder lopen in op de langst levende partner en dit in volle eigendom; dit in tegenstelling tot een beleggersrekening waar er na een eerste overlijden vaak een opdeling is tussen vruchtgebruik op de helft voor de langstlevende partner en naakte eigen op de helft naar de kinderen; waardoor er een rekening in onverdeeldheid ontstaat.

Niet vatbaar voor beslaglegging

Gelden ondergebracht in een levensverzekering zijn niet vatbaar voor beslaglegging door een schuldeiser. Dit komt omdat deze gelden juridisch gezien geen deel meer uitmaken van het vermogen van de verzekeringsnemer, maar wel van de verzekeraar. De verzekeringsnemer behoudt natuurlijk het absolute vorderingsrecht op deze tegoeden die dan nog eens veilig geparkeerd staan op een derde rekening bij de depotbank.

Fiscale voordelen

Op fiscaal vlak bieden Levensverzekeringen in het algemeen en Luxemburgse levensverzekeringen in het bijzonder vaak fiscale voordelen ten opzichte van klassieke beleggingsportefeuille. Eens u de premietaks van 2% heeft betaald bent u bevrijd van de klassieke(bancaire) beleggersfiscaliteit – zie vergelijking bank

Extra bescherming: Afzonderlijke rekening, buiten balans.

Zodra de verzekeringsnemer een levensverzekeringscontract afsluit, opent de verzekeraar een bijzondere rekening bij de depotbank, deze rekening is uitsluiten gekoppeld aan dat specifieke verzekeringscontract, niemand anders kan er een claim op leggen. In Belgische contracten komen de depots meestal samen in één centrale verzamelrekening van de verzekeraar; waar de verzekeringsnemer haar rechten dus dient uit te oefenen ten opzicht van de verzekeraar. Tevens worden de gelden bij een depotbank die geaggregeerd is door de Luxemburgse toezichthoudende overheid bewaard op een derde rekening bij de bank en dit ‘buiten balans’; dus buiten het actief van de bank. Doordat de gelden bewaard worden op een specifiek toegewezen rekening buiten balans, bij een andere (bank)instelling dan waar ze beheerd worden én dat de gelden is er een volledige bescherming tegen faling of fraude van zowel de bank als de verzekeraar, welke dan nog eens gewaarborgd wordt door de toezichthoudende overheid het CAA.

Erfenis weigeren, uitkering levensverzekering aanvaarden

Bij het openvallen van een nalatenschap met schulden is het mogelijk dat de erfgenamen de nalatenschap (en dus schulden) weigeren, maar toch optreden als begunstigde in een levensverzekering en dit zonder dat ze nog acties van de schuldeisers hoeven te vrezen.

Vragen? Laat uw gegevens achter. Wij bellen of mailen jou terug.

Uw eerste succesvolle stap naar een gezonde investering.