Veiligheidsdriehoek

/Veiligheidsdriehoek
Veiligheidsdriehoek 2018-05-29T10:11:14+00:00

Werking veiligheidsdriehoek

Op 6 december 1991 heeft de Luxemburgse overheid een wettelijk kader voor de Luxemburgse levensverzekeringen gecreëerd. Men spreekt in de wet van de zgn. ‘veiligheidsdriekhoek’ een tripartite overeenkomst tussen de verzekeraar, de depotbank en de toezichthoudende overheid zelf.
De wet beschrijft de taken en de verplichtingen van deze 3 contracterende partijen binnen een levensverzekeringscontract. Binnen Europa is Luxemburg het enige land waar de verzekeringsnemer zo een wettelijk bescherming geniet.

De verzekeringsmaatschappij geeft een polis uit en doet het administratief beheer. Bij de keuze van verzekeringsmaatschappij is het belangrijk na te gaan met welke depotbanken, vermogensbeheerders of fondshuizen ze conventies hebben. Een ruime keuze is vaak een must. Verzekeringsmaatschappijen moeten de erkenning krijgen van de toezichthoudende overheden.

De depotbank is de bank waar de gelden  worden bewaard. Deze gelden worden bewaarde op een derden rekening buiten het actief (buiten balans) van de bank. De bank staat in voor de bewaring, van effecten en het uitvoeren van de transacties op effecten (bvb innen van coupons).

Het initiëren van transacties – het eigenlijke beheer – gebeurt in wezen niet door de depotbank, maar door een vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder en depotbank kunnen tot dezelfde groep behoren, maar dit hoeft zeker niet. De juiste keuze van depotbank is belangrijk omdat deze al dan niet conventies heeft met verschillende vermogensbeheerders. Bij sommige depotbanken kan je lenen op uw portefeuille (Lombard krediet), maar zeker niet bij allemaal. Dergelijke leningen zijn vaak interessant omdat het goedkope leningen zijn en omdat de kredieten gemakkelijk te verkrijgen zijn (bvb. voor een aankoop van een vastgoed in het buitenland of een tijdelijke overbrugging).

De keuze van de juiste vermogensbeheerder is uiterst belangrijk, hiervan komt nl. het rendement! Het voordeel van te werken met de juiste combinatie verzekeraar & depotbank is dat er dan een mandaat aan één of meerdere vermogensbeheerders kan gegeven worden en ook steeds gemakkelijk ingetrokken kan worden. Deze flexibiliteit maakt dat de vermogensbeheerder hun best moeten blijven doen omdat ze gemakkelijk onderling vervangen kunnen worden.

Het CAA de toezichthouder in Luxemburg is een onderdeel van het ministerie van financiën. Het CAA superviseert de verzekeringsmaatschappijen en de depotbanken en staat garant voor een de goede werking van de veiligheidsdriehoek. Zo controleert het CAA driemaandelijks de tegoeden bij de depotbank en bij de verzekeraar en verzekert zo de goede werking van de veiligheidsdriehoek. Luxemburg geeft als enige land in Europa een staatsgarantie op de goede werking van de veiligheidsdriehoek en dit ongeacht het ondergebrachte bedrag. Door de veiligheidsdriehoek zijn uw gelden dus beschermd tegen faling of fraude van zowel de bank als de verzekeringsmaatschappij.

http://www.caa.lu/

Het scheiden van de taken en verplichtingen van de verschillende partijen biedt de beleggers
een extra bescherming tegen verdoken kosten, belangenvermenging of ergen tegen fraude of faling.

Vragen? Laat uw gegevens achter. Wij bellen of mailen jou terug.

Uw eerste succesvolle stap naar een gezonde investering.