TAK 23 of TAK 21

/TAK 23 of TAK 21
TAK 23 of TAK 21 2018-11-29T09:12:26+00:00

Tak 23 of Tak 21

Een oplossing voor ieder profiel

Tak 23

Dit is een levensverzekering zonder kapitaalgarantie.
Een voordeel is dat u vanaf dag 1 vrijgesteld bent van roerende voorheffing en andere taxaties, ook al belegd u een over een kortere periode, dit in tegenstelling tot tak 21 waar u langer dan 8 jaar dient te beleggen om geen roerende voorheffing te betalen.

Andere soorten levensverzekeringen

Zijn levensverzekeringen met kapitaalgarantie en vaak ook rendementsgarantie. Hier is de investeerder pas vrijgesteld van roerende voorheffing als hij hier meer dan 8 jaar in belegt of een overlijdensdekking van minstens 130% onderschrijft.

Door de lage rentestand brengen de huidige verzekeringen van dit type nog maar weinig op, de populariteit hiervan is de laatste jaren dan ook sterk gedaald.

Dit is een commerciële term om de combinatie tussen tak 21 en tak 23 aan te duiden binnen eenzelfde verzekeringscontract.

Dit is een vastrentend product uitgegeven voor vennootschappen. Het speciale is dat er geen verzekerde en geen begunstigde is, doordat er dus niet echt een risico verzekerd wordt dient de premietaks (welke bij vennootschappen niet 2% maar 4,4% is) niet betaald te worden.

Er dient wel (aftrekbare) roerende voorheffing betaald te worden, winsten zijn belast in de vennootschapsbelasting. Deze contracten bestaan zowel in kapitaal gegarandeerd & vastrentend (cfr. tak 21) als in niet gegarandeerd (cfr. tak 23)

Indien u van of naar het buitenland verhuist, is het aangeraden om u vooraf te informeren of het (fiscaal) interessant kan zijn om voor uw delokalisatie nog een Tak23 levensverzekering af te sluiten.

Capital Consulting kan Tak23 levensverzekeringen aanbieden naar volgende landen:

BELGIË • DUITSLAND • FINLAND • FRANKRIJK • ITALIË • LUXEMBURG• NOORWEGEN • PORTUGAL• SPANJE • VERENIGD KONINKRIJK • ZWEDEN • OOSTENRIJK • MALTA

Op maat gesneden oplossingen voor landen buiten de Europese Economische Ruimte zijn ook mogelijk. Wij hebben hiervoor een netwerk van Belgische én lokale partners ter beschikking om u hierin te begeleiden.

Vragen? Laat uw gegevens achter. Wij bellen of mailen jou terug.

Uw eerste succesvolle stap naar een gezonde investering.